Зимско одржавање улица и путева на територији општине и ПИО " Власина " за период 2016/2017 година
Набавка рибље млађи поточне пастмрке1+
Штампање публикације “Дневни лептири Власине”,штампање карте ПИО”Власина” и туристичко рекреативне карте, пропагандни материјал и штампање информативних табли -туристичке сигнализације
Nabavka i postavljanje vertikalne signalizacije
Набавка електричне енергије
Обележавање хоризонталне сигнализације
Набавка материјала за јавну расвету
Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева на Власини на подручју ПИО " Власина " и на осталој територији општине
Крпљење ударних рупа на територији општине Сурдулица
Услуге одржавања чистоће у пределу изузетних одлика Власина

Набавке 1 до 10 од 30